หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการปลูกยางพารา8แสนไร่ เร่งรัฐบาลอนุมัติด่วน


โครงการปลูกยางพารา8แสนไร่

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.เวลา 10.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล ด.ต.ภรณ์ วราธรรมกุล รักษาการเลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (สกยอ.) พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 20 จังหวัดในภาคอีสานเข้ายื่นหนังสือถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโครงการปลูกยางพารา 8 แสนไร่เป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมาได้อนุมัติโครงการปลูกยางพารา ดังกล่าว และตั้งเป้าว่าในปี 2554 จะต้องปลูกให้ได้ 2 แสนไร่ แต่ปลูกจริงเพียง 6 หมื่นไร่เท่านั้น เพราะราคาพันธุ์กล้าในปีที่ผ่านมาราคาสูงถึงต้นละ 60-70 บาท ในขณะที่รัฐบาลให้งบประมาณจัดซื้อเพียงต้นละ 18 บาท ทำให้เกษตรกรหาซื้อต้นยางมาปลูกไม่ได้ และจนถึงขณะนี้กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ ทางสกยอ.จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นการด่วน หากตัดสินใจล่าช้าจะไม่ทันฤดูการปลูกยางพารา เพราะโครงการนี้จะทำให้คนอีสานพ้นจากความยากจนได้

อ้างอิง : http://www.farmkaset.org/contents/default.aspx?content=00700