หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สินค้าเกษตร ไอ.เอส.กำจัดเชื้อรา

สินค้าเกษตร ไอ.เอส.กำจัดเชื้อรา

กำจัดเชื้อรา ใบไหม้ ใบจุด ใบขีด ราสนิม
กำจัด เชื้อรา ในนาข้าว มันสำปะหลังไอ.เอส. สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ

สกัดจากธรรมชาติ 100%

ราคาและวิธีการสั่งซื้อ
บรรจุขวดละ 3 ลิตร

ตราดับเบิ้ลชีลด์
ขนาด 3 ลิตร
ใบไหม้ ใบจุด ใบขีดสีน้ำตาล ราสนิม
- สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
- ควบคุมด้วยประจุไฟฟ้า (ION Control) ทำให้สภาพแวดล้อมบนใบพืชไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา
- สามารถฉีดพ่นได้ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวโดยไม่มีสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
- เคลือบผิวใบได้ดี โดยไม่ต้องผสมสารจับใบ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติทั้งหมด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงอันทันสมัย "การควบคุมด้วยประจุไฟฟ้า" (Ion Control) ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมบนใบพืชไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของเชื้อรา ด้วยเหตุนี้ราจึงลดลง และหมดไปในที่สุด รวมทั้งสามารถฉีดพ่นได้ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว โดยไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

คุณประโยชน์

1. ควบคุมและยับยั้งโรคพืชดังนี้
    1.1 โรคราสนิม (Rust)
    1.2 โรคใบไหม้ (Rice Blast)
    1.3 โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)
    1.4 โรคใบขีดสีน้ำตาล (Narrow Brown Spot)
2. ป้องกันการลุกลามของแผล ที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา
3. ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
4. เก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น
5. ไม่มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ
6. มีความต้านทานโรคเพิ่มขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการใช้

สามารถฉีดพ่นโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ
ป้องกันการเกิดโรค ทุก 7 วัน 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
พบอาการของโรค ทุก 3 วัน 100 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนอะมิโน ตรานกอินทรีย์คู่