หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เตือนเกษตรกร โรครากขาวในยางพารากำลังระบาด ระวังด้วย

เตือนเกษตรกร


โรครากขาวในยางพารา

ขอให้ระวังโรครากขาว ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา เกิดขึ้นได้กับยางทั่วไปทั้งยางอ่อนและยางแก่ มีอาการจะสังเกตเห็นพุ่มใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมส้ม ใบร่วงหมดทั้งต้น ขอบใบม้วนเข้าด้านใน ถ้าตรวจดูที่รากจะเห็นเส้นใยของเชื้อราแตกสาขาเป็นร่างแหจับติดแน่น และแผ่คลุมผิวรากที่เป็นโรค ลักษณะของเส้นใยมีสีขาวปลายแบน เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะนูนกลม และกลายเป็นสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลซีด ในช่วงที่มีฝนตกดอกจะซ้อนกัน ผิวบนสีเหลืองแกมส้ม ขอบสีขาว ส่วนผิวล่างมีสีส้มแดงหรือน้ำตาล ถ้าตัดดอกเห็ดตามขวาง จะเห็นชั้นบนเป็นสีขาวและชั้นล่างเป็นสีน้ำตาลแดงชัดเจน

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงการป้องกันกำจัดว่า

1. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา จะต้องทำการถอนรากและเผาทำลายตอไม้ ท่อนไม้หมด เพื่อทำลายเชื้อราอันอาจทำให้เกิดโรค

2. พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพริก มะเขือเปราะ มันเทศ มันสำปะหลัง น้อยหน่า ลองกอง สะตอ จำปาดะ สะเดาเทียม และทุเรียน เพราะเป็นพืชอาศัยของโรค

3. ขุดคูล้อมรอบต้นยางที่เป็นโรค ไม่ให้รากยางที่เป็นโรคไปสัมผัสกับรากยางที่ไม่เป็นโรค

4. อาจป้องกันโดยใช้สารเคมี ไซไพรโคนาโซล หรือไตรดีมอร์ฟ 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 2 ลิตรต่อต้น หรือโพรพิโคนาโซล 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น เฟนฟิโคลนิล 10-15 กรัม ต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดในดินที่ขุดเป็นร่องกว้าง และลึก 10-15 ซม. รอบโคนยางทุก 6 เดือน

5. ถ้าพบโรครากขาวในต้นยางอายุน้อย ให้ทำการขุดทิ้งและขุดรากที่เป็นโรคขึ้นมาเผาทำลาย

หากมีข้อสงสัยหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักษ์พืช โทร. 0-4231-3247 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบลที่ใกล้บ้าน.อ้างอิง : http://www.farmkaset.org/contents/default.aspx?content=00704