หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข้าวอินทรีย์ เพื่อสุขภาพข้าวอินทรีย์
ข้าวหอมฟาร์มเกษตร
ข้าวเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ.. และคนที่คุณรัก


เป็นของขวัญมีคุณค่า เป็นของฝากแสดงความห่วงใย ทานเองทุกวัน รักษาสุขภาพให้ดีสม่ำเสมอ ไม่ใช่ข้าวที่คุณต้องทาน.. แต่เราขอเป็น ข้าวอินทรีย์ ที่คุณเลือกทาน ของขวัญ ของฝาก อันมีคุณค่า เนื่องใน วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

 คุณทราบหรือไม่? ข้าวอินทรีย์หอมมะลิชั้น 1 (ดีพิเศษ) ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป เป็นข้าวอินทรีย์หอมมะลิที่มีข้าวชนิดอื่นปนอยู่ด้วย่ไม่เกิน 5% แต่ ข้าวหอมฟาร์มเกษตร คือข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 100% ที่เก็บไว้เป็นข้าวเปลือก และทยอยสีตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ไม่ได้สีเก็บไว้เป็นจำนวนมาก จึงคงคุณค่าของความเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ไว้ได้อย่างยาวนาน

 ข้าวอินทรีย์หอมมะลิ "Thai Jasmine Rice" หรือ "Thai Home Mali" เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ปัจจุบันปลูกได้ดีที่สุดในเขตภาคอิสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตที่ทำได้แต่เพียงข้าวนาปี จะเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูง มีกลิ่นหอม ปลอดจากโรคและแมลง

 พันธุ์ข้าวอินทรีย์หอมมะลิ ที่นิยมปลูกและบริโภคกันแพร่หลาย และได้รับการยอมรับได้แก่ ข้าวดอกมะลิ 105 และ ข้าวหอมมะลิ กข.15 ข้าวหอมมะลิ มีคุณภาพสูง แต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ ข้าวหอมมะลิ 105 ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 30 ถึง 40 ถังต่อไร่ ในขณะที่ ข้าวปทุมธานี1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 80-100 ถังต่อไร่ ต้นทุนของการผลิตข้าวหอมมะลิ เมื่อเทียบกับผลผลิตจะมีต้นทุนสูงกว่าการปลูกข้าวชนิดอื่น แต่ผลที่ได้คือข้าวหอมมะลิ ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

 อ้างอิง : http://www.farmkaset.org/rice_pack_farmkaset.aspx