หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประดู่ ไม้มงคล


ประดู่


ไม้มงคล

 ต้นประดู่นั้น ให้คุณประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นดอกที่สวยสดงดงาม หรือเนื้อไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมากมายมหาศาล หากคุณเคยสังเกต ก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างว่า ต้นประดู่นั้น ได้ถูกนำมาใช้เป็นไม้ที่สำคัญ ในการประกอบตัวเรือของกองทัพเรือ ในสมัยก่อนเลยทีเดียว ประดู่นั้น หมายถึง ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ของความร่วมมือร่วมใจกันสืบไป

ดังนั้น คนโบราณจึงนิยมปลูกต้นประดู่ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในบ้าน มีความรักใคร่สามัคคี โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน บ้านทั้งหลัง จึงมีแต่ความสงบสุข ทุกคนจะร่วมมือร่วมแรงใจกันเสมอ ราวกับดอกของต้นประดู่ ที่มักจะระดมกำลังกันผลิบาน จนกลายเป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งต้น
นอกจากนั้น ประดู่ยังมีประโยชน์ในการสรรค์สร้างเสียงดนตรีได้อีกด้วย เพราะแก่นของต้นประดู่นั้น แข็งแกร่งมาก คนโบราณจึงนำมาประดิษฐ์เป็นระนาด ที่ให้ความบันเทิงแก่ชาวไทยทุกคน มาเป็นเวลาช้านานแล้ว

เคล็ดปฏิบัติ ประดู่ ไม้มงคล
ทิศทางที่เหมาะสมกับการปลูก คือ ทิศตะวันตกของตัวบ้าน และควรจะลงมือปลูกในวันเสาร์ เพราะเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่ให้สิริมงคลนั้น ถ้าปลูกในวันเสาร์ก็จะยิ่งเกิดผลดีเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่จะลงมือปลูกต้นประดู่นั้น ก็ควรจะเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิมากสักหน่อย หากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดี ก็จะยิ่งเพิ่มความเป็นมงคลของต้นประดู่ให้มากยิ่งขึ้น

อ้างอิง : http://www.farmkaset.org/contents/default.aspx?content=00676